தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

நிறுவனத்தின் ஆலை

Company plant

பணிமனை

workshop

தயாரிப்பு சரக்கு

Product inventory1
Product inventory2
Product inventory3

பட்டறை காட்சி

workshop-about
workshop-about1
workshop-about2
workshop-about3
workshop-about4
workshop-about5
workshop-about6
workshop-about8
workshop-about9